Faglig uttalelse – Jensen & Skodvin Arkitekter AS

Fra høsten 2011 har Elliot Reese vært byggeplassansvarlig og arbeidsleder for oppføring av hytte for Egil Giørtz på tomt i Fjørå i Valldal. Prosjektet har en kostnad på over 10 millioner kroner. Arbeidet omfatter oppføring av et nybygg på ca 220m2 BRA, ca 200m2 terrasser, et basseng, en adkomstvei på ca 200 meter i bratt terreng, og diverse andre utvendige arbeider.

Vanskelighetsgraden for byggearbeidene tilsvarer tiltaksklasse 2. I den perioden arbeidene har pågått (høst 2011-juni 2013) har Elliot Reese hatt ansvaret for å planlegge og lede samtlige arbeidere på byggeplassen, et varierende antall fra seks til femten personer fra forskjellige faggrupper, samt forestående innkjøp, koordinere transport og være HMS ansvarlig på byggeplassen. Han har også planlagt og gjennomført riggen på byggeplassen. Arbeidene har uten tvil meget høy vanskelighetsgrad, både på grunn av tomten, men også på grunn av prosjektets kompleksitet og krav til nøyaktighet..

 

Elliot Reese har utført arbeidene på en usedvanlig effektiv og smart måte, og med særdeles høy kvalitet og så å si ingen feil under svært vanskelige forhold. Vi har gjennomført mange prosjekter med mange byggmester og entreprenører, men svært sjelden med en så kompetent byggeplassansvarlig. Elliot Reese vil uten tvil være i stand til å gjennomføre de fleste prosjekter som byggmester og vi vil med glede inngå kontrakter med ham og anbefale ham.

 

Jeg er gjerne tilgjengelig for utdypende kommentarer.

 

Jan Olav Jensen

Sivilarkitekt MNAL FRIBA

Daglig leder Jensen & Skodvin Arkitekter as

Professor Arkitekthøgskolen i Oslo fra 2004

1997-98 Kenzo Tange gjesteprofessor ved GSD, Harvard University